تا سال 1402 مواظب خودتان باشید

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پارسال در دهمین سالگرد حادثه پارک‌ شهر، باید یک بار دیگر مشیت الهی در تهران رقم می‌خورد که نخورد. تا این‌که چند روز پیش شاهد این بودیم که نردبام باز نشد و تشک باد نشد تا یک حادثه تلخ در تهران رقم بخورد. حالا واقعا آقای قالیباف باید برای نردبام بازنشده و تشک بادنشده خدمتش را از مردم دریغ کند؟ واقعا این کسانی که خواستار استعفای آقای قالیباف هستند بروند و بزرگراه دوطبقه صدر را ببینید و خجالت بکشند. این چیزها در تهران و کشور طبیعی است و هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد. ما باید به جای احساسی شدن و احساسی رفتار کردن، مشکل را از ریشه حل کنیم. به خبری از سال 1381 دقت کنید: محمد عطریانفر، رییس وقت شورای شهر تهران، در واکنشی در پی این حادثه گفت: «حادثه تلخ غرق شدن شش دختر دانش‌آموز در دریاچه پارک شهر به ما نشان داد که مدیریت شهری در کشور ما آشفتگی بسیار دارد. باید با این موضوع به صورت ریشه‌یی و جامع در کشور برخورد شود.» این برخورد یعنی همین مدیریت جهادی که آقای شهردار می‌گویند. البته در مدیریت جهادی هم گاهی نردبام باز و تشک باد نمی‌شود. حتا مورد داشته‌ایم که در آلمان که البته به گفته مسؤولین ما از آن‌ها در آتش‌نشانی جلوتریم هم گاهی نردبام باز و تشک باد نمی‌شود. اصلا اگر خودتان توی خانه با یک نردبام و یک تشک امتحان کنید، می‌بینید که گاهی آن باز و این باد نمی‌شود.

تا سال 1402 مواظب خودتان باشید.

/ 0 نظر / 18 بازدید